За връзка с нас, моля ползвайте публикувания адрес по-долу.

Адрес

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
София 1000
ул. „Г. С. Раковски“ №108, ет.5 стая 512
тел. 0879699449 – Виолета Георгиева – председател

тел. 0899153567 – Здравка Сиракова – управител

W: http://www.eazipa.eu
E: eazipa@abv.bg