ЕАЗИПА е организация за колективно управление на права в България, осъществяваща съвкупно управлението и на двете категории права в музикално сценичните изкуства – авторски и сродни. Continue reading

В ЕАЗИПА членуват 780 индивидуални членове (към 1 юни 2011):

Членовете с авторски права са 324 души:
117 – композитори
134 – автори на текст, сред които и утвърдени имена в съвременната българска поезия
73 – автори на аранжименти
– нито един от правоносителите с авторски права не е само с един вид авторски права;
– преобладаващата част от правоимащите членове с авторски права са и със сродни права, тъй Continue reading

От
агенцията настояват за уволнението на шефа на дирекция „Авторско право и
сродните му права“ София,

https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201307/20130708.xoajdwfrmv.jpg

Европейската агенция за
защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА) осъди
Министерството на културата за мълчаливия отказ на Министъра на културата да
пререгистрира дейността на агенцията. Решението №7398 на Върховният
административен съд на Република България – Седмо отделение с председател Таня
Вачева, е влязло в сила от 1 юли 2013 г. Continue reading