По смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, „ползватели“ са физическите и юридическите лица, като организатори на концерти, заведения за обществено хранене и забава, хотели, дискотеки, обществен транспорт и други, които довеждат произведението, изпълнението, записа до знанието на читателите, зрителите и слушателите пряко или чрез други лица-разпространители.
(1) ЕАЗИПА разпределя плащания, не само между своите членове – 780 индивидуални членове и на участниците в 102 музикални и музикално танцови формации с обща численост 3 551, (по данни към 1 юни 2011), а отчислява плащания и на носители на права – нечленове на сдружението, доколкото събраните плащания са от търговски обекти, в които звучи музиката на членове и нечленове на ЕАЗИПА.
(2) Публичното използване на произведения не е подчинено на разрешителен режим – за него ползвателите само заплащат. Поради което не следва да се спекулира с понятието „лицензиране“ използването на музикални произведения.
(3) Търговските обекти обаче, които използват, и/или вече са използвали произведения на правоносителите, дължат възнаграждение за тях на организациите за колективно управление на авторски права, на които те са преотстъпили правата си, тъй като е практически невъзможно да се плаща персонално на авторите.
(4) В правния мир в България съществуват 3 организации за колективно управление на авторски права:
* Музикаутор – управлява и защитава само правата на създателите на музикални произведения
* Профон – управлява и защитава само права, сродни на авторското право – правата на изпълнителите, музикалните продуценти и издатели.
* ЕАЗИПА – управлява и защитава съвкупно и авторските и сродните права в музикално сценичните изкуства на всички видове правоносители: Авторските – композитори, автори на текст и аранжименти; Сродните – на всички видове изпълнители, музикални продуценти на създаването, на разпространението и/или използването на всички видове музикални произведения и на музикалните издатели.
(5) На обектите – ползватели ЕАЗИПА издава УДОСТОВЕРЕНИЕ, с което се потвърждава обстоятелството, че ползвателят е заплатил дължимото по ЗАПСП възнаграждение за публичното използване на правата на носителите и че са уредени правата и задълженията на ползвателя, произтичащи от ЗАПСП.
(6) Разпределението на всички събрани плащания от действащите сдружения за колективно управление на права в музикално сценичните изкуства от ЕАЗИПА, Музикаутор и Профон – на база брой членове е отговорност на трите организации, докато задължението на ползателите е само да извършат дължимото плащане.
(7) ЕАЗИПА разпределя плащания между правоносители – членове и нечленове, съгласно утвърдени Вътрешни правила за разпределение на постъпленията.

Вие сте потребител по смисъля на Закона?
Свържете се с наш представител, за да се запознаете с условията за използване! Още…