До всички народни представители в 42-то НС
До всички медии

Отворено писмо-отговор на ЕАЗИПА на Отвореното писмо на Музикаутор и Профон

Уважаеми дами и господа,
В отговор на Отвореното писмо, изпратено до Вас от група български музиканти, членове на Музикаутор и Профон, се налага да Ви информираме за следното:
(1) В сдруженията Музикаутор и Профон членуват общо около 2 700 музиканти, (по данни 
от сайтовете на орган 13 г.), членовете на ЕАЗИПА са повече, отколкото в Музикаутор и Профон, взети заедно, но музикантите в България – носители на авторски и сродни права, нечленуващи в нито една от трите организации са над 25 000 души.
(2) Недопустимо е представители на Музикаутор и Профон да декларират становища от името 
на всички останали български музиканти, които не членуват в нито една организация, както и за музикантите – 
членове на ЕАЗИПА, за които тя писмено е забранила и на двете организации да събират и разпределят плащания. 
Пълна лъжа е, че Музикаутор и Профон управляват 95 % от българския и световен музикален репертоар, след 
като обхващат едва около 10 % от българските музиканти, а що се отнася до чуждестранните – нямат валидно 
сключени договори.
(3) Музикаутор и Профон събират дължимите по ЗАПСП плащания от търговските обекти -ползватели, в т.ч. и
от бюджетно издържаните БНТ, БНР и театри, предназначени за всички български музиканти с права, но ги 
разпределят само между своите членове, което е кражба – една от причините за създаването на ЕАЗИПА 
преди 6 години, както и това, че извънстоличните ни колеги нямаха достъп до членство в авторскоправна организация.
(4) Скриваната истина е, че българските музиканти, нечленуващи в нито една организация за управление на права,
с малки изключения, не са получавали полагащите им се плащания в продължение на 20 години.
(5) Музикаутор (за авторски права) и Профон (за сродни права) и след регистрацията на ЕАЗИПА продължават
да твърдят, вече 6-та година, че са единствени организации, имащи право да събират плащания по ЗАПСП.
(6) ЕАЗИПА управлява и двете категории права – авторски и сродни, регистрирана е в Министерство на
културата и е включена в публичния Регистър на организациите за колективно управление на права, както може да 
се види и на сайта на министерството.
(7) С твърденията, че са единствени организации, имащи право да сключват договори и събират плащания по ЗАПСП, Музикаутор и Профон се опитват да лишат търговските обекти от правото на избор с кого да сключат договор
за ползваната от тях музика, както и музикантите – от правото на избор на организация.
За всички спекулации и нарушения през последните три години, в това число и при събиране и разпределяне 
на дължимите плащания по ЗАПСП, Музикаутор и Профон, Директора на Дирекция АПСП – Георги Дамянов и 
заместник министъра на културата – Васил Василев са обект на разследване от Прокуратурата на Република България 
и проверки от органите на НАП. 
Отвореното писмо на Музикаутор и Профон е опит за заблуда и откровена манипулация на народните представители 
с цел да гласуват ЗИД на ЗАПСП, в който има специален текст за закриване на ЕАЗИПА като организация за колективно управление на права и утвърждаване на монопола им, в нарушение на водещия принцип за непонополизиране на авторскоправния сектор и утвърдените европейски и световни практики.
ЕАЗИПА няма спорове с колегите, членуващи в Музикаутор и Профон, а само с администрациите им и част от управителните им съвети, но за разлика от тях, решава споровете по установения административен и съдебен ред.

Управителен съвет на ЕАЗИПА
София, 28.01.2014 г.