ЕАЗИПА тръгна да съди Музикаутор, Профон и Министерството на културата 11.07.2014

Спорът между организациите за защита на авторските права ЕАЗИПА (Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права) – от една страна и Музикаутор, Профон и Министерството на културата от друга, продължава с пълна сила. В официално изявление от ЕАЗИПА уведомяват, че са завели дело срещу Музикаутор, Профон и МК заради „неверна и клеветническаорганизация относно легитимността на ЕАЗИПА. Споровете са отдавна ясни и те са заради правото да се събират средствата за авторски права от музикални парчета и видеоклипове. От ЕАЗИПА твърдят, че шест години не са получавали дължимото по закон, а същевременно са давали на членовете на Музикаутор и Профон това, което им се е полагало от авторски права. Затова ЕАЗИПА иска от прокуратурата: 

– Да се разпореди проверка на паричните потоци, банкови сметки, безкасови плащания, осигурителни вноски и всички финансови документи на покровителстваните от Министерство на културата  организации – Музикаутор и Профон; 

– С цел недопускане на укриване на информация да бъде преустановена временно дейността на организациите за колективно управление на права – Музикаутор и Профон;  

– Да се разпореди проверка на личните сметки на легитимните представители на Музикаутор и Профон, както и на членовете на техните семейства за последните пет години; – Да се извърши проверка на трансфера по задгранични банкови сметки на лица от управлението на Музикаутор и Профон и/или свързани с тях лица.